Brandweer

Kalmthout

De brandweer blust niet alleen branden. Hij neemt ook alle hulpinterventies op lokaal niveau voor zijn rekening. De brandweer komt tussenbeide bij:

- ongevallen (op de openbare weg of in de woningen)

- catastrofen en rampen

- schadegevallen, inclusief bestrijding van chemische en nucleaire ongevallen

- De brandweer heeft ook een belangrijke preventieve taak: zij moeten de preventie- en veiligheidsmaatregelen controleren die zijn voorgeschreven door de openbare overheden.

De wet bepaalt dat de hulpdiensten acht soorten opdrachten gratis moeten uitvoeren:

- de bestrijding van branden en ontploffingen

- technische hulpverleningswerkzaamheden die nodig zijn om mensen te beschermen of te redden

- de bestrijding van rampen

- de coördinatie van hulpverleningsoperaties

- internationale opdrachten van civiele bescherming, behalve opdrachten die te maken hebben met de bestrijding van vervuiling

- drinkwaterbevoorrading aan de burger, bij een ernstig watertekort of een waterkort dat een omvangrijk gebied treft

- de bevolking waarschuwen bij gaslekken, ontploffingsgevaar …

- interventies naar aanleiding van een loos alarm

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT