Brandweer

Kalmthout

Brandpreventie (brandvoorkoming) omvat het geheel van te nemen maatregelen om branden te voorkomen en/of uitbreiding van brand te vermijden in alle mogelijke gebouwen, instellingen en tijdens grote manifestaties.
 
De te nemen maatregelen om dit doel te bereiken werden vastgelegd in diverse reglementeringen en normen. De wetten en reglementeringen worden in België uitgevaardigd op verschillende niveaus: door de Federale Overheid worden wetten gemaakt (o.a. K.B. basisnormen), door de Provinciale Overheid worden decreten opgesteld en de gemeenten kunnen gemeentelijke reglementen uitvaardigen. De taak van de brandweer bestaat erin deze wetten en reglementen te doen toepassen en naleven.

Meer info kan je vinden via onderstaande links naar website van Brandweer ZoneRand 

Preventie Brandweer ZoneRand

Evenementen Brandweer ZoneRand

Wettelijke brandpreventie Brandweer ZoneRand

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT